Nadzór nad realizacją prac budowlanych wykonywanych w ramach Przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” sprawują:

I etap Przedsięwzięcia
projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic” (PZ)

Inżynier rezydent Czesław Dutka,
607 962 542, czesław.dutka@grontmij.pl

Zespół Inżyniera

II etap Przedsięwzięcia
projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic – etap II” (PZ II)

Inżynier rezydent Tomasz Zawadzki,
607 962 091, tomasz.zawadzki@grontmij.pl

Zespół Inżyniera