Termin realizacji – koniec 2019 r.

Nr zadania

Nazwa/zakres zadania

Całkowita długość sieci
[km]

Przewidywana ilość mieszkańców

1.1

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w miejscowości Kruszewnia

0,3

46

1.2

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Słowiczej w miejscowości Zalasewo

0,1

11

1.3

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej, Równej w miejscowości Zalasewo

0,4

56

1.4

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy  Marszałkowskiej w miejscowości Gortatowo

0,4

35

1.5

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Chlebowej w miejscowości Gortatowo

0,8

46

1.18

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Owocowej w miejscowości Łowęcin

0,9

88

1.20

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bliskiej, Kuźniczej w miejscowości Rabowice

0,5

14

1.21

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Fidlera w miejscowości Swarzędz

0,1

25

Razem

3,6

321