Termin realizacji – 18 miesięcy od rozpoczęcia.  

Nr  zadania

Nazwa/zakres zadania

Całkowita długość sieci [km]

Przewidywana ilość mieszkańców

 
 

1.3

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej w miejscowości Gortatowo

0,23

7

 

1.8

Sieć kanalizacji sanitarnej w działkach 107/24 i 107/23 w miejscowości Garby

0,20

11

 

1.10

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Podleśnej i Fiołkowej w miejscowości Garby

1,33

98

 

1.12

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bliskiej , Leśnej Polanki w miejscowości Rabowice

0,75

39

 

1.14

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Azaliowej, Magnoliowej, Limbowej w miejscowości Rabowice

1,15

18

 

1.15

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy  Średzkiej w miejscowości Kruszewnia/Rabowice

0,19

14

 

1.16

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy  Słowiańskiej, Złotopolskiej i Czarnoleskiej w miejscowości Kruszewnia

1,18

74

 

1.17

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy  Sarbinowskiej i Jesiennej w miejscowości Łowęcin

0,57

63

 

1.18

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Łowieckiej w miejscowości Łowęcin

0,43

35

 

1.19

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej, Poprzecznej w miejscowości Łowęcin

0,63

49

 

3 pompownie

 

 

 

RAZEM

6,66

408