Terminy:

  • całkowity czas realizacji od daty podpisania umowy z Wykonawcą– 36 miesięcyw tym prace projektowe – 18miesięcy , prace budowlane 18 miesięcy.

Nr  zadania

Nazwa/zakres zadania

Całkowita długość sieci
[km]

Przewidywana ilość mieszkańców

 
 

4.1

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Fabrycznej w miejscowości Kicin

0,08

4

 

4.2

Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrężnej w miejscowości Kicin

0,63

18

 

RAZEM

0,71

22