Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” jako beneficjent projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” numer projektu POIS.02.03.00-00-0118/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych  nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm został opracowany  przez Instytucję Zarządzającą POIS – obecnie Ministerstwo Rozwoju i ma służyć zgłaszaniu  wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

wysłać wiadomość na adres e-mail:

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Szczegóły znajdują się na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci