Webmaster

LATO Z PRZEWODNIKIEM W PUSZCZY ZIELONKA

Zapraszamy do aktywnego poznawania Puszczy Zielonki. W oba wakacyjne miesiące do Państwa dyspozycji będą przewodnicy, który oprowadzą po najciekawszych zakątkach Puszczy. Do wyboru są zarówno wycieczki piesze, rowerowe jak również autokarowe. Udział we wszystkich przedsięwzięciach jest bezpłatny. Wyżywienie oraz transport na start i metę – we własnym zakresie.

Słowniczek

MAO [ang. Measure Authorising Oficer] – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SFC – Structural Funds Common System – wspólny system rejestracji projektów. CCI – Common Code Identification number – numer identyfikacyjny, referencyjny. JASPERS [ J oint Assistance to Support Projects in European Regions] – Wspólne wsparcie dla projektów…

Promocja

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez JRP są zgodne z artykułem 69 Rozporządzenia Rady(WE) nr 1083 /2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz z krajowymi dokumentami programowymi przygotowanymi przez Instytucję Zarządzającą " Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności " oraz "Wytycznych dla przygotowania raportów rocznych/półrocznych na Komitet Monitorujący…

Zarządzanie projektem

Beneficjentem środków Funduszu Spójności jest  Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie. Operatorem majątku wytworzonego w wyniku realizacji Projektu będzie Aquanet S.A. Podstawowym organem decyzyjnym odpowiedzialnym za prawidłowa realizację i wdrażanie projektu, jest Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (ang. MAO , Measure Authorising  Officer) . MAO odpowiada za zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem…

Finansowanie

Całkowita wartość Projektu pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" wynosi 298 mln zł. Zakładane źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Spójności na poziomie 71%, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, środki z budżetu gmin członkowskich Związku.

Zakres rzeczowy projektu

Kontrakty budowlano montażowe w ramach zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach KONTRAKTU II. Kontrakt budowlano wykonawczy (i odpowiadające mu zadanie projektowe) Jednostka mb przepompownie KONTRAKT VI – ZADANIE 1 40 510 14   Gmina Swarzędz     KONTRAKT VII – ZADANIE 2 26 199 11   Gmina…