PUBLIKACJA_Sciagniete_z_www_POLSKI_LAD-1920x810-1

W dniu 22 czerwca 2022 Związek podpisał umowę po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  na realizację robót budowlanych dla zadania „Budowa Strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka””. Generalnym wykonawcą jest WUPRINŻ SA z siedzibą w Poznaniu.

Zakres inwestycji to budowa około 5 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Związku: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki oraz Swarzędz. Szczegółowy zakres zadań znajduje się w załączniku.

Łączna wartość umowy to 6 412 985,73 zł brutto. Zakończenie realizacji przewiduje się na grudzień 2023 roku.

Realizacja zadania możliwa jest dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu w wysokości 4,75 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1).

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Inwestycja Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” realizowana jest w ramach Priorytetu 1 – „budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni”.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie:

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21535

Na dzień 31.12.2022 stan zaawansowania robót przedstawiał się następująco:

Czerwonak

Zadanie 1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej w Potaszach- uzyskano zaświadczenie z PINB o zakończeniu budowy

Zadanie 1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spokojnej w Kicinie – Złożono zawiadomienie o zakończeniu robót do PINB.

Murowana Goślina

Zadanie 2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowni etap 1 – zakończono roboty  budowlano – montażowe , przygotowywany jest rozruch pompowni. Pozostały do wykonania roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowej

Zadanie 2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowni etap 2 – przekazano plac budowy w celu rozpoczęcia robót

Pobiedziska

Zadanie 3.1 Przebudowa istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pobiedziska- Złożono zawiadomienie o zakończeniu robót do PINB.

Skoki

Zadanie 4.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skokach – zakończono roboty związane z   układaniem sieci grawitacyjnej i tłocznej, przeprowadzono rozruch pompowni. Pozostało do wykonania ok 20 przyłączy i roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowej

Swarzędz

Zadanie 5.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Sołeckiej w miejscowości Jasin.- Zakończono roboty sieciowe wraz z przyłączami oraz przebudowę kanalizacji deszczowej- pozostały roboty odtworzeniowe nawierzchni drogowej

Zadanie 5.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej w Gortatowie uzyskano zaświadczenie z PINB o zakończeniu budowy

Zadanie 5.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kanclerskiej w Gortatowie trwaja prace projektowe .

Zadanie 5.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Falistej w Paczkowie- zakończono prace projektowe .