Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” został wpisany do Rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 11 grudnia 2000 roku pod pozycją 209. 

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity: Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95.

Związek Międzygminny posiada osobowość prawną.

Siedzibą Związku jest Murowana Goślina.

Związek został utworzony na czas nieoznaczony.

Działalność Związku regulowana jest Statutem.

 

Do pobrania: