wartość projektu brutto:

54 984 931,75 zł

% dofinansowania:

48,92 % kosztów kwalifikowanych

wartość dofinansowania:

21 426 486,25 zł

Długość sieci

Pompownie

Ilość osób do podłączenia

Druga część Przedsięwzięcia, czyli projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II” realizowany jest na terenie czterech gmin – Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska i Skoki.

Projekt obejmuje budowę 32,5 km kanalizacji sanitarnej, w tym ponad 20 km kanalizacji grawitacyjnej, 6,7 km kanalizacji tłocznej, 19 pompowni ścieków oraz 5,5 km przyłączy kanalizacyjnych umożliwiających odprowadzenie ścieków z posesji. Dwie lokalne oczyszczalnie ścieków – w Łopuchówku i w Rakojadach, niespełniające współczesnych standardów w zakresie ochrony środowiska zostaną zlikwidowane. Trafiające do nich obecnie ścieki, tak jak nieczystości ciekłe z innych terenów objętych Przedsięwzięciem, trafią do oczyszczalni w Szlachęcinie i w Koziegłowach. Projekt zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej ponad 3,2 tys. osób.

Drugi etap Przedsięwzięcia ma wartość 54 984 931,75 zł brutto (w tym 21 426 486,25 zł, czyli 48,92 % kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie z Unii Europejskiej).

Kontrakty w ramach Projektu
Kontrakty w ramach Projektugminy objęte Kontraktemmiejsca / miejscowościzakres Projektu - sieć kanalizacyjna w kmzakres Projektu - pompownie ścieków w szt.wykonawcadata podpisania umowy
Kontrakt IMurowana GoślinaŁopuchówko, Mściszewo, Murowana Goślina, Uchorowo6,83konsorcjum: ZRUG Sp. z o.o. (Lider) i TERLAN Sp. z o.o. (Partner)21.05.2014
Kontrakt IISkokiRakojady, Roszkowo, Skoki3,34konsorcjum: ZRUG Sp. z o.o. (Lider) i TERLAN Sp. z o.o. (Partner)21.05.2014
Kontrakt IIICzerwonakBolechówko, Czerwonak, Koziegłowy, Miękowo, Potasze, Promnice11,210konsorcjum: ZRUG Sp. z o.o. (Lider) i TERLAN Sp. z o.o. (Partner)21.05.2014
Kontrakt IVPobiedziskaPobiedziska, Pobiedziska Letnisko11,22konsorcjum: ZRUG Sp. z o.o. (Lider) i TERLAN Sp. z o.o. (Partner)21.05.2014
razem:32,5019
Gminy objęte projektem
Czerwonak
Murowana Goślina
Pobiedziska
Skoki