Kadencja 2024-2029

Organami Związku są:

Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym, a jego kadencja jest równa kadencji Rad Gmin.

W skład Zgromadzenia wchodzą: wójtowie i burmistrzowie Gmin uczestniczących w Związku. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

Skład Zgromadzenia:

 1. Ireneusz Antkowiak (Burmistrz Pobiedzisk) – Przewodniczący Zgromadzenia
 2. Marcin Buliński (Zastępca Burmistrza Murowanej Gośliny)
 3. Wojciech Cibail (Burmistrz Skoków)
 4. Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza)
 5. Marcin Wojtkowiak (Wójt Czerwonaka)
 6. Radosław Występski (Wójt Kiszkowa)

Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym.

Skład Zarządu:

 • Przewodniczący Zarządu – Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza)
 • Członek Zarządu – Marcin Wojtkowiak (Wójt Czerwonaka)
 • Członek Zarządu – Olga Godynicka – Kubiak

W celu wykonywania swojej funkcji kontrolnej Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Marcin Buliński
 • Wojciech Cibail
 • Radosław Występski

Głównym Księgowym Związku jest Dorota Trepińska.