wartość projektu brutto:

68 377 700,32 zł

% dofinansowania:

55,68 % kosztów kwalifikowanych

wartość dofinansowania:

30 251 373,29 zł

Długość sieci

Pompownie

Ilość osób do podłączenia

Trzecia część Przedsięwzięcia, czyli projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” realizowana jest na terenie gmin Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska i Swarzędz.

Projekt obejmuje budowę prawie 36 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 21 km kanalizacji grawitacyjnej, ponad 4 km kanalizacji tłocznej, około 6 km przyłączy do sieci kanalizacyjnej, 3,6 km kanalizacji deszczowej (umożliwi to rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową) oraz 15 przepompowni ścieków. Projekt zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej ponad 3,5 tys. osób.

Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III” ma wartość 68 377 700,32 zł brutto, z czego 30 251 373,29 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej (dofinansowanie to stanowi 55,68 % kosztów kwalifikowanych).

Kontrakty w ramach Projektu
Kontrakty w ramach Projektugminy objęte Kontraktemmiejsca / miejscowościzakres Projektu - sieć kanalizacyjna w kmzakres Projektu - pompownie ścieków w szt.wykonawcadata podpisania umowy
Kontrakt PK1PobiedziskaPobiedziska0,7150WUPRINŻ S.A.22 sierpnia 2014
Kontrakt CK2CzerwonakCzerwonak ul. Podgórna, Kliny ul. Trakt, Miękowo ul. Dojazd i ul. Orzeszkowa2,422ATA-TECHNIK sp. z o.o.10 czerwca 2015
Kontrakt CK3CzerwonakBolechowo0,1250WUPRINŻ S.A.22 sierpnia 2014
Kontrakt MK1Murowana GoślinaKamińsko, Murowana Goślina ul. Tęczowa i ul. Krótka5,32WUPRINŻ S.A.22 sierpnia 2014
Kontrakt MK2Murowana GoślinaMściszewo, Trojanowo, Rakownia0,7660dla części miejscowości Mściszewo: WUPRINŻ S.A.22 sierpnia 2014
dla pozostałego zakresu: ATA-TECHNIK sp. z o.o.10 czerwca 2015
Kontrakt SK2 część ISwarzędzSwarzędz, Gruszczyn, Jasin, Łowęcin, Gortatowo13,13konsorcjum: AKWEDUKT Sp. z o.o. i BUSKOPOL S.A. 3 października 2014
Kontrakt SK2 część IISwarzędzGarby, Rabowice, Kruszewnia5,97konsorcjum: Marian Mielewczyk ELGRUNT PW i Ecol-Unicon Sp. z o.o. 14 listopada 2014
Kontrakt SK3SwarzędzSwarzędz, ul. Grudzińskiego6,70WUPRINŻ S.A.22 sierpnia 2014
razem:35,9115
Gminy objęte projektem
Czerwonak
Murowana Goślina
Pobiedziska
Swarzędz