Informacja o pracy Biura w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego – aktualizacja

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w celu ograniczenia zagrożenia rozprzestrzeniania się COVID-19 pracownicy Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – wykonują obowiązki służbowe  przede wszystkim w trybie pracy zdalnej – do odwołania.

  • Biuro Związku jest nieczynne dla interesantów. Kontakt za pośrednictwem telefonów stacjonarnych może być utrudniony.
  • W razie pilnej potrzeby prosimy o kontakt na telefon dyżurny: 512 844 133
  • Zalecamy również kontakt mailowy: sekretariat@puszcza-zielonka.pl

Dołożymy wszelkich starań, aby nie odczuli Państwo niedogodności związanych z zaistniałą sytuacją.

Informacja dodatkowa: Informacja w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”

Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ EPIDEMICZNĄ (RYZYKO ROZPRZESTRZENIANIA KORONAWIRUSA), ZAMAWIAJĄCY ZALECA ZANIECHANIE UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W OTWARCIU OFERT.

WSZYSTKIE INFORMACJE PODAWANE PODCZAS OTWARCIA OFERT ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

Projekty realizowane
Projekty zrealizowane