Projekty

 • gminy objęte projektem
 • wartość projektu brutto
 • % dofinansowania
 • wartość dofinansowania
 • długość budowanej sieci kanalizacyjnej w km
 • ilość budowanych przepompowni scieków w szt.
 • ilość osób planowana do podłączenia

PZ - etap I

 • Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz
 • 405 854 848,24 zł
 • 68,6 % kosztów kwalifikowanych
 • 200 136 784,40 zł
 • 375,00
 • 137
 • 42 277

PZ - etap II

 • Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki
 • 54 984 931,75 zł
 • 48,92 % kosztów kwalifikowanych
 • 21 426 486,25 zł
 • 32,50
 • 19
 • 3 244

PZ - etap III

 • Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz
 • 68 377 700,32 zł
 • 55,68 % kosztów kwalifikowanych
 • 30 251 373,29 zł
 • 35,91
 • 15
 • 3 521

PZ - etap BIS

 • Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz
 • 3 015 300,00 zł
 • 90 % kosztów kwalifikowanych
 • 2 712 770,00 zł
 • 0,00
 • 0
 • 2 189