Nazwa Projektu

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV”

Numer  Projektu:

POIS.02.03.00-00-0118/16

Umowa o dofinansowanie podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017

Program operacyjny

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Zakres rzeczowy

W ramach Projektu planuje się zrealizować łącznie ponad 31 km sieci:

  1. budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – ok. 27,41 km;
  2. budowa sieci kanalizacji tłocznej – ok. 3,93 km;
  3. wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej – ok. 4,19 km;
  4. budowa 10 sieciowych pompowni ścieków.

Wartość projektu

Wartość Projektu  brutto: 53,1 mln zł

Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 27,4 mln zł

Okres realizacji Projektu:

Zakończenie projektu – marzec 2022

Efekt ekologiczny

Projekt zakłada przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej  2 940 mieszkańców  z terenu:

  1. Gminy Czerwonak: Miękowo, Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra;
  2. Gminy Pobiedziska: Pobiedziska, Jerzykowo, Tuczno, Stęszewko.
  3. Gminy Swarzędz: Swarzędz, Kruszewnia, Zalasewo, Gortatowo, Paczkowo, Gruszczyn, Janikowo, Łowęcin, Kobylnica, Rabowice, Jasin;