Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” został utworzony w 2000 r. przez gminy Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki. Są to gminy, których obszar częściowo lub w całości znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.

Działalność Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” regulują m.in. następujące akty prawne:

  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95).
  • Statut Związku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2013 roku, poz. 4793 – do pobrania