JAK SIĘ PRZYŁĄCZYĆ DO WYBUDOWANEJ SIECI
W celu dokonania czynności skutkujących skutecznym podłączaniem konieczne jest:

1

Podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków ze spółką Aquanet.
Wnioski o zawarcie umowy są do pobrania tutaj

2

wykonanie na własny koszt instalacji wewnętrznej łączącej budynek z przyłączem zakończonym studzienką na terenie posesji 

3

zgłoszenie do Aquanet terminu rozpoczęcia zrzutu ścieków i podanie  stanu wodomierza. W przypadku domów  jednorodzinnych  i używania wody  także do innych celów niż bytowe ( podlewanie ogrodu)  wskazane jest wcześniejsze zamontowanie podlicznika ogrodowego. Zasady  montażu   określono na  stronie internetowej Aquanet S.A. (https://www.aquanet.pl/dla-klienta/zalatw-sprawe/wodomierze-ogrodowe/)

KTO MOŻE ZRZUCAĆ ŚCIEKI

Zrzut ścieków do wybudowanej kanalizacji sanitarnej mogą rozpocząć mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości objętych projektem „Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka i okolic” – etap I, II, III, IV i V na terenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz).

Zakres zrealizowanych projektów można sprawdzić na MAPIE.