[layerslider_vc id=”5″]
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic

Przedmiotem Przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” jest wyposażenie gmin położonych w sąsiedztwie Poznania, należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Inicjatorem Przedsięwzięcia jest Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Związek odpowiedzialny jest za realizację projektu, ponieważ gminy członkowskie powierzyły mu planowanie i wykonywanie na swoim obszarze zadań własnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Projekt współfinansowany jest w formie dotacji przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił pożyczek na jego realizację.

Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowane jest na terenie gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznania i należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz. Przedsięwzięcie dzieli się na kilka etapów, realizowanych w ramach samodzielnych projektów. Obejmują one łącznie budowę ponad 440 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz 171 przepompowni ścieków. Po ukończeniu Projektów ilość osób korzystających z kanalizacji zwiększy się o ponad 51 tys. użytkowników. Łączna wartość Przedsięwzięcia to ponad 532,2 mln zł., z czego wartość robót budowlano-montażowych to prawie 332 mln zł.

Poznaj nasze projekty