Webmaster

Zarządzanie projektem

Szczegóły w zakresie zarządzania projektem zostaną podane po uzyskaniu Decyzji Komisji Europejskiej. Nominacja MAO – 24 grudnia 2004 Minister Środowiska – Sekretarz Stanu dr hab. Krzysztof Szamałek powierzył Panu Tomaszowi Łęckiemu funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu – MAO (Measure Authorising Oficer). Nominacja MAO przez Ministra została dokonana na podstawie Uchwały Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”…

Cele projektu

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnej strategii w zakresie ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, regionalnym i lokalnym. Poniżej przedstawiono związek pomiędzy realizacją Projektu a celami określonymi w poszczególnych dokumentach : W wyniku realizacji Projektu w roku 2010 zostanie osiągnięty poziom ponad 80 % skanalizowania gmin, do kanalizacji zostanie podłączonych ponad 40…

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej 5 gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznania i należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w granicach : Aglomeracji Poznań (z uwzględnieniem Aglomeracji Pobiedziska planowanej do włączenia do Aglomeracji Poznań) i Aglomeracji Murowana Goślina – zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ostateczny zakres Projektu przyjęto po szczegółowych analizach…

Wstęp

"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" Wniosek zarejestrowany w Komisji Europejskiej w dniu 16.08.2006 pod numerem 2004/PL/16/C/PE/030 Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Trochę historii

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (utworzony w 1993 roku) należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce. Jest to zarazem największy kompleks leśny w okolicach aglomeracji poznańskiej. Po kilku latach stało się oczywiste, że bez czynnego udziału najważniejszych gospodarzy tego terenu czyli gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki nie ma perspektyw na prawdziwą i realną…