Webmaster

KONTRAKT III

Kontrakt III obejmuje wykonanie projektu budowlanego –  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Prace w tym zakresie obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia zgodnie z : ustawą Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w…

KONTRAKT II

Kontrakt II obejmuje wykonanie projektu budowlanego –  dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji na terenie poszczególnych gmin. Prace w tym zakresie obejmują opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zakresu przedsięwzięcia zgodnie z : ustawą Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w…

mapa-swarzedz

Realizacja

{slide=Kontrakty} Dla optymalnej realizacji przedsięwzięcia przyjęto następujący podział na Kontrakty: KONTRAKT I [usługi] – sporządzenie Raportu Oddziaływania na środowisko (zrealizowany w 2005 roku) KONTRAKT II [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach KONTRAKT III [usługi] – dokumentacja techniczna dla obszarów znajdujących się w zlewni Oczyszczalni Ścieków w…

Informacje o projekcie

Przedmiot i tło projektu Przedmiotem Przedsięwzięcia jest wyposażenie aglomeracji Poznań i aglomeracji Murowana Goślina obejmującej 5 gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznania i należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Gminy objęte przedsięwzięciem: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz – położone są…

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej…

szlak-czerwony

Trasy szlaków pieszych

Szlak czerwony: Czerwonak / PKP – Dziewicza Góra – Okoniec – Zielonka – Rejowiec – Skoki / PKP (35 km) Szlak niebieski: Dziewicza Góra / węzeł szlaków – Owińska – Ludwikowo – Tuczno – Zielonka – Głęboczek – Sława Wlkp. / PKP (37,4 km) Szlak zielony: Promno / PKP – Tuczno – Okoniec – Głęboczek…

Wydawnictwa do pobrania

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY (BAZA NOCLEGOWA ORAZ GASTRONOMICZNA): Przewodnik „Gdzie spać, gdzie jeść?” – całość Przewodnik po Szlaku… Jacka Kowalskiego pt. „Podróż do dwunastu drewnianych kościółków” (ze zdjęciami Mikołaja Potockiego)Pobierz album >>> Uwaga plik ma ponad 60MB FOLDERY KOŚCIOŁÓW: Ogólny – o Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka Długa Goślina Jabłkowo Kicin Kiszkowo Łagiewniki Raczkowo Rejowiec Skoki…