Webmaster

Przetarg na przygotowanie dokumentacji na II etap budowy kanalizacji sanitarnej

Dnia 24 września 2009 roku ogłoszony został przetarg ograniczony na realizację zadania pn. Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z wykonaniem projektu budowlanego – dokumentacji projektowej dla całego zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie oraz uzyskaniem niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia decyzji administracyjnych dla przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap II”.

Większe pół szlaku kościołów drewnianych

Ten przewrotny tytuł wbrew pozorom ma sobie coś z prawdy. W ramach aktywnego poznawania Puszczy Zielonki i jej okolic, w sobotę 22 sierpnia 2009 r. odbył się drugi w tegoroczne wakacje wyjazd autokarowy na Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka (SKD). Bez mała pięćdziesięcioro mieszkańców Poznania, stanowili większość uczestników i gmin puszczańskich tego dnia odwiedziło sześć z dwunastu czyli połowę kościołów na szlaku przemierzając więcej niż połowę jego długości. Warto też podkreślić, że w grupie znalazło się troje Australijczyków pochodzenia polskiego mających swoje korzenie w Murowanej Goślinie.

LATO Z PRZEWODNIKIEM W PUSZCZY ZIELONKA

Zapraszamy do aktywnego poznawania Puszczy Zielonki. W oba wakacyjne miesiące do Państwa dyspozycji będą przewodnicy, który oprowadzą po najciekawszych zakątkach Puszczy. Do wyboru są zarówno wycieczki piesze, rowerowe jak również autokarowe. Udział we wszystkich przedsięwzięciach jest bezpłatny. Wyżywienie oraz transport na start i metę – we własnym zakresie.

Słowniczek

MAO [ang. Measure Authorising Oficer] – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SFC – Structural Funds Common System – wspólny system rejestracji projektów. CCI – Common Code Identification number – numer identyfikacyjny, referencyjny. JASPERS [ J oint Assistance to Support Projects in European Regions] – Wspólne wsparcie dla projektów…

Promocja

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne podejmowane przez JRP są zgodne z artykułem 69 Rozporządzenia Rady(WE) nr 1083 /2006 z dnia 11 lipca 2006 r. oraz z krajowymi dokumentami programowymi przygotowanymi przez Instytucję Zarządzającą " Wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności " oraz "Wytycznych dla przygotowania raportów rocznych/półrocznych na Komitet Monitorujący…

Zarządzanie projektem

Beneficjentem środków Funduszu Spójności jest  Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie. Operatorem majątku wytworzonego w wyniku realizacji Projektu będzie Aquanet S.A. Podstawowym organem decyzyjnym odpowiedzialnym za prawidłowa realizację i wdrażanie projektu, jest Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (ang. MAO , Measure Authorising  Officer) . MAO odpowiada za zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektem…