Nazwa Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”
Numer  Projektu: POIS.02.03.00-00-0056/17

Umowa o dofinansowanie podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 marca 2018

Program operacyjny Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Zakres rzeczowy W ramach Projektu planuje się zrealizować łącznie ponad 20 km sieci:

  1. budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej – ok. 16,84 km;
  2. budowa sieci kanalizacji tłocznej – ok. 0,71 km;
  3. wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej – ok. 2,73 km;
  4. budowa 6 sieciowych pompowni ścieków.
Wartość projektu Wartość Projektu brutto: 41,3 mln złDofinansowanie z Funduszu Spójności: 21,5 mln zł
Okres realizacji Projektu: Projekt realizowany będzie do czerwca 2022.
Efekt ekologiczny Projekt zakłada przyłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej  1 626 mieszkańców  z terenu:

  1. Gminy Czerwonak: Kicin,
  2. Gminy Pobiedziska: Pobiedziska, Stęszewko, Gorzkie Pole
  3. Gminy Swarzędz: Kruszewnia, Gortatowo, Paczkowo, Gruszczyn, Łowęcin, Rabowice,