Organami Związku są:

Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym, a jego kadencja jest równa kadencji Rad Gmin.

W skład Zgromadzenia wchodzą: wójtowie i burmistrzowie Gmin uczestniczących w Związku. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

Skład Zgromadzenia:

 1. Ireneusz Antkowiak (Burmistrz Pobiedzisk) – Przewodniczący Zgromadzenia
 2. Tadeusz Bąkowski (Wójt Kiszkowa)
 3. Paweł Glaser (Zastępca Wójta Czerwonaka)
 4. Tadeusz Kłos (Burmistrz Skoków)
 5. Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza)
 6. Radosław Szpot – (Zastępca Burmistrza Murowanej Gośliny)

Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym.

Skład Zarządu – Kadencja 2018-2023 (od 5 lutego 2020):

 • Przewodniczący Zarządu – Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza)
 • Członek Zarządu – Marcin Wojtkowiak (Wójt Czerwonaka)
 • Członek Zarządu – Olga Godynicka – Kubiak

W celu wykonywania swojej funkcji kontrolnej Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Tadeusz Bąkowski (Wójt Kiszkowa)
 • Tadeusz Kłos (Burmistrz Skoków)
 • Dariusz Urbański (Burmistrz Murowanej Gośliny)

Głównym Księgowym Związku jest Dorota Trepińska.