Organami Związku są:

Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym, a jego kadencja jest równa kadencji Rad Gmin.

W skład Zgromadzenia wchodzą: wójtowie i burmistrzowie Gmin uczestniczących w Związku. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

Skład Zgromadzenia:

 1. Ireneusz Antkowiak (Burmistrz Pobiedzisk) – Przewodniczący Zgromadzenia
 2. Tadeusz Bąkowski (Wójt Kiszkowa)
 3. Marcin Buliński (Zastępca Burmistrza Murowanej Gośliny)
 4. Tadeusz Kłos (Burmistrz Skoków)
 5. Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza)
 6. Marcin Wojtkowiak (Wójt Czerwonaka)

Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym.

Skład Zarządu – Kadencja 2018-2023 (od 5 lutego 2020):

 • Przewodniczący Zarządu – Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza)
 • Członek Zarządu – Marcin Wojtkowiak (Wójt Czerwonaka)
 • Członek Zarządu – Olga Godynicka – Kubiak

W celu wykonywania swojej funkcji kontrolnej Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Tadeusz Bąkowski
 • Marcin Buliński
 • Tadeusz Kłos

Głównym Księgowym Związku jest Dorota Trepińska.