Organami Związku są:

1. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym, a jego kadencja jest równa kadencji Rad Gmin.

W skład Zgromadzenia wchodzą: wójtowie i burmistrzowie Gmin uczestniczących w Związku. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

Przewodniczący Zgromadzenia – Marian Szkudlarek (Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz)

 

2. Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym. Skład Zarządu Związku:

Przewodniczący Zarządu – Zbigniew Zastrożny (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska)

Członek Zarządu – Jacek Sommerfeld (Wójt Gminy Czerwonak)

Członek Zarządu – Olga Godynicka-Kubiak

 

Głównym Księgowym Związku jest Dorota Trepińska

W celu wykonywania swojej funkcji kontrolnej Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Dariusz Urbański – Przewodniczący Komisji
  • Tadeusz Bąkowski
  • Tadeusz Kłos

Zgromadzenie powołuje także Komisję Budżetową. Jej zadania to opiniowanie projektu budżetu, zmian w budżecie oraz opiniowanie projektów uchwał związanych ze zobowiązaniami i wierzytelnościami finansowymi

Skład Komisji Budżetowej:

  • Tadeusz Bąkowski – Przewodniczący Komisji
  • Tadeusz Kłos
  • Dariusz Urbański

W celu wspierania działań Związku Zgromadzenie powołuje Radę Naukową.

Skład Rady Naukowej: http://bip.puszcza-zielonka.pl/rada_naukowa.html