Organami Związku są:

Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym, a jego kadencja jest równa kadencji Rad Gmin.

W skład Zgromadzenia wchodzą: wójtowie i burmistrzowie Gmin uczestniczących w Związku. Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

Skład Zgromadzenia:

 1. Ireneusz Antkowiak (Burmistrz Pobiedzisk) – Przewodniczący Zgromadzenia
 2. Tadeusz Bąkowski (Wójt Kiszkowa)
 3. Paweł Glaser (Zastępca Wójta Czerwonaka)
 4. Tadeusz Kłos (Burmistrz Skoków)
 5. Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza)
 6. Dariusz Urbański (Burmistrz Murowanej Gośliny)

Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym.

Skład Zarządu   – Kadencja 2018-2023 (od 12 grudnia 2018):

 • Przewodniczący Zarządu – Marian Szkudlarek (Burmistrz Swarzędza)
 • Członek Zarządu – Dariusz Urbański (Burmistrz Murowanej Gośliny)
 • Członek Zarządu – Olga Godynicka – Kubiak

W celu wykonywania swojej funkcji kontrolnej Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Tadeusz Bąkowski (Wójt Kiszkowa)
 • Tadeusz Kłos (Burmistrz Skoków)
 • Paweł Glaser (Zastępca Wójta Czerwonaka)

Głównym Księgowym Związku jest Dorota Trepińska.