wartość projektu brutto:

3 015 300,00 zł

% dofinansowania:

90 % kosztów kwalifikowanych

wartość dofinansowania:

2 712 770,00 zł

Ilość osób przyłączanych

Projekty „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, tzw. „Puszcza Zielonka Bis” (I i II etap) obejmują wykonanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej budowanej przez Zwiazek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Projekt, realizowany w dwóch etapach, przewiduje likwidację 540 zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz wykonanie 540 podłączeń do sieci kanalizacyjnej, wskutek czego grupa korzystająca ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego zwiększy się o 2189 osób. Całkowity koszt projektów „Puszcza Zielonka Bis” wynosi 2 988 281 zł. Projekty „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” są dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość dofinansowania to 90 % kosztów kwalifikowanych, tj. 2 716 619 zł (część w formie dotacji, część w formie pożyczek). Prace są realizowane na terenie gmin Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz, a ich wykonawcą jest firma LEPIKO Sp. z o.o.

Kontrakty w ramach Projektu
Etapy Projektugminy objęte Projektemwartość projektu% dofinansowaniawartość dofinansowaniazakres Projektu - podłączenia w szt.zakres Projektu - zlikwidowane szamba w szt.ilość osób planowana do podłączeniawykonawcadata podpisania umowy
Etap ICzerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz2 072 234,00 zł90 % kosztów kwalifikowanych1 883 849,00 zł3773771643LEPIKO Sp. z o.o.28 czerwca 2013r.
Etap IICzerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz916 047,00 zł90 % kosztów kwalifikowanych832 770,00 zł163163546LEPIKO Sp. z o.o.21 marca 2014r.
Razem2 988 281,00 zł2 716 619,00 zł5405402189
Gminy objęte projektem
Czerwonak
Murowana Goślina
Pobiedziska
Skoki
Swarzędz