Webmaster

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem Projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej 5 gmin znajdujących się w sąsiedztwie miasta Poznania i należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w granicach : Aglomeracji Poznań (z uwzględnieniem Aglomeracji Pobiedziska planowanej do włączenia do Aglomeracji Poznań) i Aglomeracji Murowana Goślina – zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Ostateczny zakres Projektu przyjęto po szczegółowych analizach…

Wstęp

"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" Wniosek zarejestrowany w Komisji Europejskiej w dniu 16.08.2006 pod numerem 2004/PL/16/C/PE/030 Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.

Trochę historii

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka (utworzony w 1993 roku) należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Wielkopolsce. Jest to zarazem największy kompleks leśny w okolicach aglomeracji poznańskiej. Po kilku latach stało się oczywiste, że bez czynnego udziału najważniejszych gospodarzy tego terenu czyli gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz i Skoki nie ma perspektyw na prawdziwą i realną…

Działalność związku

        PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI TURYSTÓW KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE I UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN CZŁONKOWSKICH OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZNYCH I KRAJOBRAZOWYCH PARKU KRAJ OBRAZOWEGO „PUSZCZA ZIELONKA”       + Strategia rozwoju turystyki+ Opracowanie mapy turystyczno – rowerowej+ Zorganizowanie systemu szlaków rowerowych+ Rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku…