Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V

Nazwa Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” Numer  Projektu: POIS.02.03.00-00-0056/17 Umowa o dofinansowanie podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 marca 2018 Program operacyjny Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym…

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV

Nazwa Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” Numer  Projektu: POIS.02.03.00-00-0118/16 Umowa o dofinansowanie podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 Program operacyjny Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II  Ochrona środowiska, w tym…