Wstęp

W związku z realizacją Przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka” oraz jego kolejnych etapów dofinansowanych przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” od 2005 roku prowadzi badania czystości wód głównych jezior i cieków położonych na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i w jego bezpośrednim otoczeniu (na terenie pięciu gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz). Badania prowadzone są dwa razy w roku: na przełomie maja i czerwca oraz na przełomie września i października.

Cel badań

W krótkiej perspektywie czasowej wyniki wykorzystywane są przede wszystkim dla bieżącej oceny stanu czystości wód w jeziorach i ciekach. Stanowią też informację dla mieszkańców i turystów, którzy wypoczywają nad jeziorami.

Wyniki przeprowadzonych badań służą jeszcze jednemu ważnemu celowi – wykorzystywane są przy realizacji projektu pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” (wszystkie etapy). Zakłada się, że w ujęciu wieloletnim analiza porównawcza wyników wykaże poprawę jakości wód w jeziorach i ciekach.