Zainteresowanie zagranicznych naukowców Szlakiem Kościołów Drewnianych

13 listopada br. podczas wizyty studyjnej gościliśmy na terenie Puszczy Zielonka czteroosobową grupę naukowców na czele z niemieckim profesorem Jürgenem Klimpelem z Hochsule Bremen University of Applied Science. Inicjatorem spotkania był profesor Marek Stuczyński z Wydziału Turystyki i Rekreacji poznańskiej AWF, a jego koncepcja pojawiła się w trakcie rozmów prowadzonych na stoisku Związku podczas targów Tour Salon.

Szlaki rowerowe

Szlaki rowerowe zostały wytyczone w Puszczy Zielonka aby umożliwić turystom atrakcyjną, przysparzającą sił fizycznych i psychicznych wędrówkę „na dwóch kołach”. Niezmiernie ważnym walorem tras rowerowych jest prowadzenie ich bardzo malowniczymi drogami, głównie gruntowymi. Zdarzają się także stare odcinki drogi brukowej, bardzo ciekawej, ale raczej mało lubianej przez rowerzystów – zwłaszcza jeżeli nie posiada ona poboczy…