Rysunek nr 1

Rozpoczęcie zrzutu ścieków Gortatowo ulice: Kasztelańska, Książęca, Nad Cybiną, Kapela, Kubusia Puchatka, Magnacka, Senatorska

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Gortatowo ulice: Kasztelańska, Książęca, Nad Cybiną, Kapela, Kubusia Puchatka, Magnacka, Senatorska – rysunek nr 1 mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” (zgodnie z rysunkiem  nr 1) Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu ścieków…

Rysunek nr 1

Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Pobiedziskach w ulicach: Fabryczna, Główna, Skośna, Skryta

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Pobiedziska ulice: Fabryczna , Główna, Skośna i Skryta – rysunek 1 mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” (zgodnie z rysunkami  nr 1). Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa…

Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Łowęcinie ul. Łowicka i ul. Rolnicza – PZ V

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Łowęcin, gmina Swarzędz, ul. Łowiecka i ul. Rolnicza – rysunek nr 1. mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” (zgodnie z rysunkiem nr 1). Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest podpisana umowa na odbiór ścieków  z AQUANET S.A.…