Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Łowęcinie ul. Łowicka i ul. Rolnicza – PZ V

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Łowęcin, gmina Swarzędz, ul. Łowiecka i ul. Rolnicza – rysunek nr 1. mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” (zgodnie z rysunkiem nr 1). Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest podpisana umowa na odbiór ścieków  z AQUANET S.A.…