Rysunek nr 1

Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Rakowni, ul. Przepiórki, Sikorki, Gawrona, Goślińska oraz Boczna od Goślińskiej

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”” (zgodnie z rysunkiem nr 1) Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest podpisana umowa na odbiór ścieków z AQUANET S.A. Osoby spełniające…