Rysunek nr 1

Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Łowęcin, ul. Sarbinowska

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Łowęcin, ul. Sarbinowska – rysunek nr 1 mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”” (zgodnie z rysunkiem  nr 1). Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na…