Finansowanie

Całkowita wartość Projektu pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" wynosi 298 mln zł. Zakładane źródła finansowania: dofinansowanie z Funduszu Spójności na poziomie 71%, pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, środki z budżetu gmin członkowskich Związku.

Zakres rzeczowy projektu

Kontrakty budowlano montażowe w ramach zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach – na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach KONTRAKTU II. Kontrakt budowlano wykonawczy (i odpowiadające mu zadanie projektowe) Jednostka mb przepompownie KONTRAKT VI – ZADANIE 1 40 510 14   Gmina Swarzędz     KONTRAKT VII – ZADANIE 2 26 199 11   Gmina…