Rysunek nr 1

Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Gortatowo, ul. Królewska

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Gortatowo, ul. Królewska  – rysunek nr 1 mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”” (zgodnie z rysunkiem  nr 1) Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na…

Rysunek nr 1

Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Potaszach, ul. Wierzbowa

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Potasze, ul. Wierzbowa  – rysunek nr 1 mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”” (zgodnie z rysunkiem  nr 1) Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na…