Działalność związku

        PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI TURYSTÓW KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE I UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN CZŁONKOWSKICH OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZNYCH I KRAJOBRAZOWYCH PARKU KRAJ OBRAZOWEGO „PUSZCZA ZIELONKA”       + Strategia rozwoju turystyki+ Opracowanie mapy turystyczno – rowerowej+ Zorganizowanie systemu szlaków rowerowych+ Rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku…