Sapard w Puszczy Zielonka rozliczony

W ostatnich dniach grudnia 2005 roku został ostatecznie zakończony projekt „Rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic wraz z wydaniem mapy, przewodnika i materiałów promocyjnych” finansowany z funduszu SAPARD.