Koparki na start

Z fazy przygotowań projektowo – planistyczno – strategicznych, które odbywały się w biurach, prace nad realizacją wielkiego, wartego 300 milionów przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” przeniosły się w teren. Roboty rozpoczęły się 5 kwietnia w Trzaskowie, gmina Czerwonak.

Do pobrania

WRPO – program Uszczegółowienie WRPO: cz. 1 | cz. 2 Projekt techniczny: projekt budowlano-wykonawczy | operat dendrologiczny | operat wodno-prawny Mapa Ulotka informacyjna

Realizacja

Harmonogram realizacji: Zakres Data rozpoczęcia Data zakończenia Roboty budowlane łącznie 13.09.2010 r. 30.05.2011 r. Etap 1 Roboty budowlane – Odcinek 1 – remont rzeki Głównej w km 25+748 – 26+500 13.09.2010 r. 19.11.2010 r. Etap 2 Roboty budowlane – Odcinek 2 – konserwacja Kanału Wronczyńskiego w km 0+000 – 0+852 30.05.2011 r. 31.12.2011 r. Etap…

Zarządzanie Projektem

Beneficjentem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie.  Jednostką w strukturach Beneficjenta przewidzianą do zarządzania realizacją Przedsięwzięcia jest powołana w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” Jednostka Realizująca Projekt (JRP). Jednostka Realizująca Projekt realizuje wszystkie działania mające na celu sprawne zarządzanie i wdrażanie projektu, z obszaru: zarządzania realizacją…

Informacje o projekcie

Przedmiot projektu Przedmiotem planowanego projektu jest budowa szlaku kajakowego z jeziora Biezdruchowskiego w Pobiedziskach przez odcinek rzeki Głównej oraz jeziora Jerzyńskie, Wronczyńskie (Małe i Duże) do jeziora Stęszewsko – Kołatkowskiego w Tucznie. Prace obejmą roboty konserwatorskie, ziemne, umocnienia, progi, przenoski kajakowe, rozbiórki, grodze ziemne, kanały obiegowe, budowa placów biwakowych, oznakowanie szlaku. Budowa szlaku podzielona została…