Zarząd Związku otrzymał absolutorium za 2011 rok

Wójtowie i Burmistrzowie gmin należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” spotkali się w piątek, 1 czerwca w Murowanej Goślinie. Odbyło się 56 Zgromadzenie  Związku. Większość spotkania zajęło podsumowanie prac Związku w 2011 roku. Zarząd otrzymał absolutorium za 2011.