Nowy MAO dla Projektów środowiskowych

15 grudnia 2015 r. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” otrzymał oficjalne potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska, iż z dniem 7 grudnia 2015 r. nowym Pełnomocnikiem do spraw Realizacji Projektu (tzw. Measure Authorising Officer – MAO) został pan Zbigniew Zastrożny (Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”).