mapa_zad. 3.14Z

Rozpoczęcie zrzutu ścieków w Kicinie, ul. Poznańska

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w miejscowości: Kicin, ul. Poznańska – rysunek nr 1 mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap IV” (zgodnie z rysunkiem  nr 1) Warunkiem  rozpoczęcia zrzutu ścieków jest  podpisana umowa na…