Dofinansowanie na piąty etap projektu kanalizacyjnego podpisane – startujemy z PZ V !

16 marca 2018 r.  Zarząd Związku podpisał umowę o dofinansowanie na realizację piątego już etapu projektu kanalizacyjnego pod nazwą „Kanalizacja Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”.  Dofinansowanie w wysokości prawie 15,6 miliona złotych zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Piąty etap projektu stanowi kontynuację trzech zakończonych i rozliczonych…

Zgromadzenie Związku – Absolutorium dla Zarządu

W dniu 9 czerwca 2016 odbyło się LXXXV Posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” . Przewodniczący Zarządu Zbigniew Zastrożny oraz Członek Zarządu Jacek Sommerfeld zaprezentowali najważniejsze fakty z prac Zarządu w 2015 roku. Następnie Główna Księgowa Dorota Trepińska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz zapoznała członków Zgromadzenia z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu…

Nowy MAO dla Projektów środowiskowych

15 grudnia 2015 r. Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” otrzymał oficjalne potwierdzenie z Ministerstwa Środowiska, iż z dniem 7 grudnia 2015 r. nowym Pełnomocnikiem do spraw Realizacji Projektu (tzw. Measure Authorising Officer – MAO) został pan Zbigniew Zastrożny (Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”).

Prognoza finansowa i kanalizacja

Działalnością Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w nadchodzących latach zajęli się wójtowie i burmistrzowie sześciu gmin związkowych uczestniczący w Zgromadzeniu Związku, jakie odbyło się we wtorek 15 grudnia 2015 r. w Murowanej Goślinie.

Punkty informacyjne działają

W ostatnich tygodniach w urzędach gmin tworzących Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” powstały punkty informacyjne dla mieszkańców, których posesje znajdują się w projekcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. W punktach, osoby które do tej pory nie podpisały umowy na odbiór ścieków, mogą wypełnić dokumenty niezbędne do korzystania z nowej sieci kanalizacji, i w…

Ekologiczne Pobiedziska

Boiska przy Zespole Szkół w Pobiedziskach służą nie tylko imprezom sportowym. W sobotę 13 czerwca 2015 r. gościły uczestników VII Ogólnopolskiego Edukacyjnego Pikniku Ekologicznego w Pobiedziskach. Wśród stoisk partnerów imprezy nie zabrakło namiotu promocyjnego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.