Wstęp

"Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" Wniosek zarejestrowany w Komisji Europejskiej w dniu 16.08.2006 pod numerem 004/PL/16/C/PE/030 Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Dnia 5 grudnia 2008 wniosek dla projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”…

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności powstał na mocy traktatu z Maastricht z 1991 roku o utworzeniu Unii Europejskiej. Został powołany w celu zmniejszenia różnic w poziomie gospodarczo – społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej pojawiających się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw członkowskich, o wynikach odbiegających od osiąganych przez państwa rozwinięte. Wyrównanie poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego…