Zgromadzenie Związku – Absolutorium dla Zarządu

W dniu 9 czerwca 2016 odbyło się LXXXV Posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” . Przewodniczący Zarządu Zbigniew Zastrożny oraz Członek Zarządu Jacek Sommerfeld zaprezentowali najważniejsze fakty z prac Zarządu w 2015 roku. Następnie Główna Księgowa Dorota Trepińska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz zapoznała członków Zgromadzenia z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu…

Zarząd Związku otrzymał absolutorium za 2011 rok

Wójtowie i Burmistrzowie gmin należących do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” spotkali się w piątek, 1 czerwca w Murowanej Goślinie. Odbyło się 56 Zgromadzenie  Związku. Większość spotkania zajęło podsumowanie prac Związku w 2011 roku. Zarząd otrzymał absolutorium za 2011.