Punkty informacyjne działają

W ostatnich tygodniach w urzędach gmin tworzących Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” powstały punkty informacyjne dla mieszkańców, których posesje znajdują się w projekcie „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. W punktach, osoby które do tej pory nie podpisały umowy na odbiór ścieków, mogą wypełnić dokumenty niezbędne do korzystania z nowej sieci kanalizacji, i w…

Biuletyn „Czysta Puszcza”

Biuletyn nr 16 Biuletyn nr 6 Biuletyn nr 1 Biuletyn nr 2 Biuletyn nr 7 Biuletyn nr 3 Biuletyn nr 4 Biuletyn nr 15 Biuletyn nr 10 Biuletyn nr 11 Biuletyn nr 13 Biuletyn nr 5 Biuletyn nr 8 Biuletyn nr 9 Biuletyn nr 17 Biuletyn nr 12 Biuletyn nr 14 Biuletyn nr 18 Biuletyn…

Druki

Wniosek o wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej Wniosek o wydanie warunków technicznych Formularz informacyjny Wniosek na odprowadzanie ścieków z Aquanet

ROBOTY BUDOWLANE

KONTRAKTY WYKONAWCZE – VI do XI – roboty budowlano montażowe na terenie poszczególnych gmin będą wykonywane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – FIDIC Czerwona Książka. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków (p. 6.4.1 Wytycznych) oraz Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ (rozdz. II, priorytet I) z maja…